Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων που παίρνει η σχολή κάθε χρόνο και την απόδοση των υποψηφίων που τις δήλωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους αλλά και την ΕΒΕ την ελάχιστη βάση εισαγωγής.